• darkblurbg

Werkgeversbezwaar staat werkgevers bij in juridische procedures op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht.

U kunt bij ons terecht voor bijstand als u door het UWV als belanghebbende bent aangemerkt inzake een bezwaarprocedure van uw (oud-) werknemer, als u zelf het initiatief wilt nemen voor een herkeuring (bij een te hoog of juist te laag vastgestelde arbeidsongeschiktheid), als een loonsanctie is opgelegd vanwege onvoldoende re-integratie inspanningen, als u een ontslagvergunning wilt aanvragen, voor het opstellen van een beëindigingsovereenkomst en voor bijstand als u in een gerechtelijke procedure verzeild raakt of juist een betrokkene aansprakelijk wilt stellen.